1069: Цифри у зворотньому порядку


Submit solution


Points:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано натуральне число N.

Формат вхідних даних

N (N<2*10^9)

Формат вихідних даних

Вивести його цифри через пропуск у зворотному порядку.

Приклад вхідних даних

1239

Приклад вихідних даних

9 3 2 1

Comments


 • 2
  DimonRogach
   commented on Dec. 6, 2018 edit 2

  Згоден, чого тільки один бал?


 • 2
  Mpasa4186_G2
   commented on Dec. 30, 2017

  Чого мені за цю задачу нарахувався тільки один бал?