1077: Кількість чисел послідовності


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Задається N цілих додатних чисел не більших 1000. Серед них знайти кількість чисел, що є членами такої послідовності k^2+k+1, де k=0, 1, 2…..

Формат вхідних даних

У першому рядку задано число N (N<=1000). У наступному рядку містяться самі числа.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести кількість чисел, що відповідають умові задачі.

Приклад вхідних даних

5
3 5 6 7 8

Приклад вихідних даних

2

Comments


 • 0
  DimaMuch
   commented on Jan. 1, 2020

  Я правильно зрозумів умову? Нам дано певний набір чисел і потрібно визначити чи вони є членами такої послідовності k^2+k+1, де k=0, 1, 2... Тобто підставити певне натуральне число k у вираз і якщо значення виразу збігається із значенням певного числа із тих що нам дано тоді у нас є одна цифра що є членом послідовності. Я написав програму і усе працює але у тестах жодної правильної відповіді. Дякую за увагу


  • 1
   zvit
    commented on Jan. 2, 2020

   Ні, не так. Щоб визначити чи Х належить послідовності, треба перевірити чи існує таке k, що виконується рівність k^2+k+1 = X


 • 0
  EpIkDrAgOn
   commented on April 6, 2019

  Назву задачі написано з малої букви.


  • 0
   zvit
    commented on April 9, 2019

   вжито необхідні заходи


 • 0
  maks00x
   commented on Jan. 4, 2019

  Тут мається на увазі, що існує таке натуральне \(k\), що можлива нерівність \(k^2+k+1=a_i\)?


  • 0
   zvit
    commented on Jan. 18, 2019

   так


 • 0
  dariana1950
   commented on Oct. 23, 2018

  Чи можна отримати пояснення щодо умови завдання, а саме послідовності k^2+k+1, де k=0, 1, 2…..? Я намагалася самостійно довідатися, що означає знак ^ в математиці і в програмуванні. Довідалася, що це ім'я оператора - Побітове виключаюче АБО, яке позначається у вигляді a ^ b в мові програмування С і С++. Але я вивчаю Python, і все це поки що залишається для мене загадкою. Намагалася довідатися за допомогою консолі спочатку щодо виразу k^2. Зрозуміла з цього, що цей знак в практичному створенні цієї послідовності вимагає спочатку дворазового додавання числа 2 до змінної k, а потім дворазового віднімання. Але для творення послідовності k^2+k+1 все не так просто: результат звичного додавання k^2 до k+1 відрізняється від того, що видає цілісний вираз. В першому випадку створюється послідовність: 3 5 3 5 11 13 11 13 19 21 19 21 27 29 27 29 35 37 35 37 43... А по цілісній формулі k^2+k+1 в консолі виходить зовсім інша послідовність: 3 5 7 5 3 13 15 13 3 5 7 5 3 29 31 29 3 5 7 5 3... В першому випадку результат прикладу з вашого завдання співпадає, але не проходить жодного тесту. В другій послідовності результат не співпадає з наданим прикладом. Тому я й вирішила звернутися з цим питанням: Чи можна пояснити алгоритм створення послідовності загальнодоступною мовою і простими математичними діями? Якщо ні, - то хоча б пояснить, де можна шукати пояснення.


  • 0
   zvit
    commented on Oct. 24, 2018

   Знак "^" означає піднесення до степення


   • 0
    dariana1950
     commented on Oct. 26, 2018

    Дякую!