1079: Найбільша сума цифр


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Серед N цілих додатних чисел не більших 1000 знайти числа з найбільшою сумою цифр та найменшою. Якщо таких чисел є декілька, то слід вибирати ті, що ідуть у переліку першими.

Формат вхідних даних

У першому рядку задано число N (N<=1000). У наступному рядку містяться самі числа.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести два числа через пропуск, що відповідають умові задачі. Спочатку вивести число з найбільшою сумою цифр, а потім з найменшою. Якщо є два числа, що задовільняють одну із умов, то слід виводити те, що іде першим у порядку слідування.

Приклад вхідних даних

5
12 10 101 1000 102

Приклад вихідних даних

12 10

Comments

There are no comments at the moment.