1080: Найбільше та найменше


Submit solution


Points:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Написати процедуру Minmax(A,B), яка записує у змінну A найменше із значень A та B, а в змінну B — найбільше із цих значень (A і B — цілі параметри, що є одночасно вхідними та вихідними). Використовуючи чотири виклики процедури знайти найменше та найбільше із чисел A, B, C, D.

Формат вхідних даних

A, B, C, D по модулю не перевищують 10^8

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести числа через пропуск.

Приклад вхідних даних

2 5 3 9

Приклад вихідних даних

2 9

Comments

There are no comments at the moment.