1082: Точка перетину сторін прямокутника


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано два прямокутники з сторонами, паралельними осям координат. Знайти точки перетину сторін прямокутників. Гарантується, що лише одна вершина одного прямокутника може лежати всередині іншого і прямокутники не можуть мати більше двох спільних точок.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задаються координати протилежних вершин першого прямокутника, у другому – другого. Координати точок є цілими числами по модулю не більшими 10000.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести в першому рядку координату точки перетину, що лежить лівіше , а в другому – координати другої точки, якщо вона є. Якщо ж прямокутники не перетинаються, то вивести -1.

Приклад вхідних даних

0 0 2 2
1 1 3 3

Приклад вихідних даних

1 2
2 1

Comments


  • 0
    mpenkov
     commented on Sept. 20, 2019 edit 2

    що означає помилка "writev syscall disallowed"?