1083: Покриття площі


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано два прямокутники з сторонами, паралельними осям координат. Знайти сумарну площу покриття прямокутниками площини.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задаються координати протилежних вершин першого прямокутника, у другому – другого. Координати точок є цілими числами по модулю не більшими 10000.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести площу покриття.

Приклад вхідних даних

0 0 2 2
1 1 3 3

Приклад вихідних даних

7

Comments

There are no comments at the moment.