1086: Парна сума цифр


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Для заданих чисел знайти кількість тих з них, які мають парну суму цифр.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить N (N<=1000) – кількість чисел. У наступному рядку знаходяться самі додатні цілі числа, що не більші 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести кількість чисел, які мають парну суму цифр.

Приклад вхідних даних

5
5 11 9 8 121

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.