1088: Парні крайні


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Для заданих чисел знайти суму тих, які мають парну першу та останню цифри. Для одноцифрових чисел перша та остання цифри співпадають.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить N (N<=1000) – кількість чисел. У наступному рядку знаходяться самі додатні цілі числа, що не більші 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести суму чисел, які задовольняють умову задачі.

Приклад вхідних даних

5
5 11 9 8 212

Приклад вихідних даних

220

Comments

There are no comments at the moment.