1089: НСД


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Знайти найбільший спільний дільник даних чисел.

Формат вхідних даних

У першому рядку задано число N (0 < N < 1000), у наступному рядку через пропуск задаються самі цілі числа не більші 2*10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести число, що є найбільшим спільним дільником для даних чисел.

Приклад вхідних даних

4
10 22 30 50

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.