1090: Значення виразу


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Знайти значення виразу:

enter image description here

Формат вхідних даних

У стандартному вхідному потоці міститься число N (0 < N <= 1000).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести значення виразу з двома знаками після коми.

Приклад вхідних даних

1

Приклад вихідних даних

11.85

Comments


 • 0
  wireless
   commented on Dec. 22, 2018

  Внизу(під знаками суми) пише чому дорівнює k.


 • 0
  Hydra
   commented on Dec. 22, 2018

  А звідки взяти k?


  • 1
   maks00x
    commented on Dec. 24, 2018

   Подивись краще, що таке сигма(цей символ) в математиці, а тоді відповідь сама прийде.