1091: Функція операцій


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Описати функцію Calc(A, B, Op) дійсного типу, яка буде виконувати одну операцію над ненульовими дійсними A і B. Операція визначається цілим параметром Op: 1 - віднімання, 2 - множення, 3 - ділення, будь-які інші значення – додавання. З допомогою цієї функції для кожної із N трійок чисел A, B, Op вивести результат операції з точністю до десятих.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься у першому рядку N (N < 1000). У наступних N рядках задаються трічки чисел A, B, Op (A,B по модулю не більші 10^6).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат для кожного набору чисел в окремому рядку.

Приклад вхідних даних

3
2 3 1
3 2 2
125 100 3

Приклад вихідних даних

-1.0
6.0
1.2

Коментарі


 • 0
  vln1
   прокоментував о Квітень 25, 2018

  Приклад вихідних даних останнє число можливо має бути 1.3?


  • 0
   zvit
    прокоментував о Травень 7, 2018

   ні, 1.2