1092: Функція повні квадрати


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Описати функцію IsSquare(K) логічного типу, яка повертає True, якщо цілий параметр K (K > 0) є повним квадратом цілого числа, і False в іншому випадку. З допомогою цієї функції для N (N < 1000) даних натуральних чисел, не більших 2*10^9, визначити кількість чисел, що є повними квадратами цілих чисел.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься у першому рядку N, а й наступному N чисел, розділених пропуском.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести кількість чисел.

Приклад вхідних даних

3
4 15 36

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.