1093: Функція кількість цифр


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Описати функцію DigitCount(K) цілого типу, яка знаходить кількість цифр цілого додатного числа K. З допомогою цієї функції для кожного з N чисел K вивести його кількість цифр.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці перший рядок містить N (N < 1000). У наступному рядку через пропуск знаходяться числа K (K < 2*10^9)

Формат вихідних даних

У стандартний потік в окремих рядках для кожного K вивести кількість його цифр.

Приклад вхідних даних

3
4 1521 36009

Приклад вихідних даних

1
4
5

Comments

There are no comments at the moment.