1096: Функція сума цифр


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Серед даних чисел знайти числа з найбільшою та найменшою сумою цифр. Якщо таких чисел є декілька то виводити ті, що ідуть першими у переліку.

Формат вхідних даних

У першому рядку задано число N (0 < N < 10000). У наступному рядку ідуть самі числа не більші 2*10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести спочатку число з найменшою сумою цифр, а потім через пропуск – з найбільшою.

Приклад вхідних даних

5
1 18 31 41 54

Приклад вихідних даних

1 18

Comments

There are no comments at the moment.