1099: Функція: степінь двійки


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Серед заданих N чисел знайти кількість чисел,які є степеню двійки.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить число N (N < 2*10^9) – кількість чисел. Другий рядок містить самі числа.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести кількість чисел, які є степеню двійки.

Приклад вхідних даних

5
4 5 8 11 9

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.