1100: Подільність на k


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано два цілих числа N і K. Виведіть кількість таких чисел з проміжку від 1 до N включно, що діляться на K.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить числа N і K ( N <= 2*10^4, K < 40).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести кількість чисел.

Приклад вхідних даних

22 4

Приклад вихідних даних

5


Comments

There are no comments at the moment.