1101: Максимальна сума дільників


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано число N. Знайти число з проміжку від 1 до N с максимальною сумою дільників (включаючи непрості дільники, 1 і саме число). Якщо таких чисел декілька, то виведіть найменше з них.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься ціле число N (N <= 10^4).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

5

Приклад вихідних даних

4

Comments

There are no comments at the moment.