1103: Додавання дробів


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Виконайте додавання звичайних дробів. Результат виведіть у вигляді нескоротного дробу.

Формат вхідних даних

В першому рядку вхідного потоку записано два натуральних числа n1 і m1, а у другому рядку n2 і m2.

Формат вихідних даних

В один рядок вихідного потоку вивести чисельник і знаменник суми дробів через пропуск. (0 < n,m <= 2147483647).

Приклад вхідних даних

1 3
1 2

Приклад вихідних даних

5 6

Comments

There are no comments at the moment.