1105: Кількість непарних


Submit solution


Points:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N. Знайти кількість непарних чисел.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 100, у другому через пропуск N цілих чисел.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

5
2 -3 -6 1 2

Приклад вихідних даних

2

Comments


 • -4
  bodya1234
   commented on Feb. 21, 2018 edited

  include<iostream>

  using namespace std; int main() {

  }