1106: Непарні з парними


Submit solution


Points:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N, нумерація елементів починається з 1. Знайти кількість непарних чисел, що мають парні індекси (вважається, що номерація елементів масиву починається з 1).

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 100, у другому через пропуск N цілих чисел по модулю не більших 10^9.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

5
2 3 5 1 2

Приклад вихідних даних

2

Comments


 • 0
  MelnykMisha
   commented on Feb. 14, 2019

  it's so easy


 • 2
  vln1
   commented on March 23, 2018

  "у другому через пропуск N цілих чисел не більших 10^9" може краще переправити на "по модулю не більших 10^9"? В тестах присутні від'ємні числа.


  • -1
   zvit
    commented on March 28, 2018

   так


 • -1
  Maxym2003
   commented on Dec. 12, 2017 edit 2

  Легко