1108: Мінімальний максимального


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N, нумерація елементів починається з 1. Знайти індекс першого входження максимального числа.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 100, у другому через пропуск N цілих чисел < 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести одне число – мінімальний індекс максимального числа.

Приклад вхідних даних

5
2 3 7 1 7

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.