1110: Парні-непарні


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N. Вивести спочатку всі парні числа, а потім – непарні.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 100, у другому через пропуск N цілих чисел < 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести через пропуск N чисел відповідно до умови задачі.

Приклад вхідних даних

5
1 2 3 4 1

Приклад вихідних даних

2 4 1 3 1

Comments