1111: Зворотній порядок


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N. Вивести ці числа у оберненому порядку.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 100, у другому через пропуск N цілих чисел < 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести через пропуск N чисел відповідно до умови задачі.

Приклад вхідних даних

5
1 2 3 4 5

Приклад вихідних даних

5 4 3 2 1

Comments


 • 0
  AndrewD
   commented on Oct. 2, 2019

  я написав код і ввожу: 5 1 2 3 4 5 а виводить: [] а коли написав зірочку в прінт: (нічого)


 • 0
  maxvel200325
   commented on Sept. 1, 2019 edited

  Легко