1114: Сортування


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N. Впорядкувати ці числа за зростанням.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 100, у другому через пропуск N цілих чисел < 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести через пропуск N впорядкованих чисел.

Приклад вхідних даних

5
3 5 3 4 1

Приклад вихідних даних

1 3 3 4 5

Comments