1118: Знайти прості


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N. Знайти та вивести всі прості числа, що є в даній таблиці.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 10000, у другому через пропуск N цілих чисел не більших 100000.

Формат вихідних даних

У вихідний потік у першому рядку вивести кількість К простих чисел, у другому – через пропуск самі прості числа.

Приклад вхідних даних

10
3 5 3 4 1 1 2 3 1 3

Приклад вихідних даних

6
3 5 3 2 3 3

Comments


 • 0
  aperno
   commented on April 8, 2019

  Що швидше працює?

  1. Цикл в циклі для масиву або
  2. Перевірка через створену функцію Чи може мало часу для пайтона на останній тест? (Часто останній тест не проходить по часу і в інших завданнях)

  • 0
   zvit
    commented on April 9, 2019

   Ефективний розв'язок на Пайтоні проходить всі тести