1119: Знайти прості - 2


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N. Знайти та вивести всі прості числа, що є в даній таблиці. Ті числа, що повторюються враховувати лише один раз.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 10000, у другому через пропуск N цілих чисел не більших 30000.

Формат вихідних даних

У вихідний потік у першому рядку вивести кількість різних простих чисел, у другому – через пропуск ці числа.

Приклад вхідних даних

10
3 5 3 4 1 1 2 3 1 3

Приклад вихідних даних

3
3 5 2

Comments

There are no comments at the moment.