1120: Більші за СА


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності N. Знайти та вивести кількість елементів більших за середнє арифметичне цих чисел..

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано N < 10000, у другому через пропуск N цілих чисел < 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік у першому рядку вивести кількість К таких чисел, у другому – через пропуск самі числа.

Приклад вхідних даних

10
3 5 3 4 1 1 2 3 1 3

Приклад вихідних даних

6
3 5 3 4 3 3

Comments

There are no comments at the moment.