1122: Головна діагональ


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана матриця розмірності N x N. Знайти суму елементів, що знаходяться вище головної діагоналі..

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку міститься число N (0 < N <= 100) - розмірність матриці. Дальше у N рядка через пропуск міститься по N цілих чисел.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести суму.

Приклад вхідних даних

3
4 3 1
1 1 1
5 6 3

Приклад вихідних даних

5

Comments

There are no comments at the moment.