1124: Магічний квадрат


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дана матриця розмірності NxN. Перевірити, чи є вона магічним квадратом. Магічним квадратом називається матриця, у якої сума рядків, стовпців та діагоналей рівна.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку міститься N (0 < N <= 100). Дальше у N рядка через пропуск міститься по N чисел < 10^9.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести „Yes” або „No”.

Приклад вхідних даних

3
1 1 1
1 1 1
1 1 1

Приклад вихідних даних

Yes

Comments

There are no comments at the moment.