1125: Парні індекси


Submit solution


Points:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Для лінійного масиву із N цілих чисел вивести елементи з парними індексами. (Нумерація елементів починається з 0).

Формат вхідних даних

Перший рядок містить N (N<10000) – кількість елементів масиву. У наступному рядку містяться самі числа масиву, які поміщаються у 32-бітне представлення.

Формат вихідних даних

Вивести через пропуск елементи з парними індексами - A[0], A[2], A[4], ...

Приклад вхідних даних

3
1 2 3

Приклад вихідних даних

1 3

Comments

There are no comments at the moment.