1130: Кількість різних


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Для лінійного масиву із N цілих чисел, відсортованого у зростаючому порядку, знайти кількість різних елементів.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить N (N<10000) – кількість елементів масиву. У наступному рядку містяться самі числа масиву, які поміщаються у 32-бітне представлення.

Формат вихідних даних

Вивести одне число – кількість різних чисел у масиві.

Приклад вхідних даних

3
1 2 2

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.