1180: Сума об'єднання


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:125M
Author:

Problem type

Задано множини А та В, що складаються з двоцифрових чисел. Знайти суму тих елементів, що входять хоча би в одну з цих множин. </p>

ТУ. У вихідний потік вивести суму чисел.

Формат вихідних даних

У першому рядку знаходиться число N – кількість чисел множини А. У наступному рядку міститься N чисел. Дальше у новому рядку задається число M – кількість чисел множини В і у четвертому рядку містяться самі числа цієї множини.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести суму чисел.

Приклад вхідних даних

3
10 12 13
4
11 12 13 14

Приклад вихідних даних

60

Comments

There are no comments at the moment.