1182: Об'єднання та різниця


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:125M
Author:

Problem type

Задано множини А, В та С, які складаються з цілих чисел не більших 255. Знайти числа, що входять хоча би в одну із множин А або В, але не входять у множину С.

Формат вихідних даних

У першому рядку знаходиться число N – кількість чисел множини А. У наступному рядку міститься N чисел. Дальше у новому рядку задається число M – кількість чисел множини В і у четвертому рядку містяться самі числа цієї множини. В наступному рядку міститься К – кількість чисел множини С і потім у новому рядку самі елементи множини С.

Формат вихідних даних

У єдиний рядок вихідного потоку вивести числа, що входять мають властивості описані в умові задачі. Числа виводити у порядку зростання.

Приклад вхідних даних

4
1 2 6 4
3
2 3 4
3
1 4 5

Приклад вихідних даних

2 3 6

Comments

There are no comments at the moment.