1188: Цифри, яких не було


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:125M
Author:

Problem type

Задані n натуральних чисел. Для кожного введеного числа надрукувати в порядку зростання усі цифри, що не входять в десятковий запис цього числа.

Формат вихідних даних

У першому рядку міститься число N (N <= 1000). У наступних N рядках знаходяться десяткові записи чисел. Кількість цифр чисел не перевищує 100.

Формат вихідних даних

Вивести у N рядках цифри, що відповідають умові задачі. Якщо таких цифр немає, то виводити порожній рядок.

Приклад вхідних даних

1
16

Приклад вихідних даних

02345789

Comments

There are no comments at the moment.