1212: Перетин прямокутників


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Прямокутники задані координатами лівої нижньої вершини та довжиною і висотою сторін. Визначити чи перетинаються хоча би два прямокутники. Прямокутники перетинаються тоді, коли площа їх перетину більша нуля.

Формат вихідних даних

У першому рядку вхідного потоку дано ціле N (N ≤ 1000) – кількість прямокутників. Дальше у наступних N рядках задаються Xi, Yi, Ai, Bi (-10000 ≤ Xi, Yi ≤ 10000), (1 ≤ Ai,Bi ≤ 10000) відповідно координати вершини прямокутника, довжина і висота.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести “Yes” або “No”, що є відповіддю на поставлене запитання.

Приклад вхідних даних

3
0 0 10 10
10 0 10 10
20 0 10 10

Приклад вихідних даних

No

Comments

Ще немає коментарів.