1213: Перетин прямокутників - кількість


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Прямокутники задані координатами лівої нижньої вершини та довжиною і висотою сторін. Знайти найбільшу кількість прямокутників, що перетинаються одночасно один з одним. Прямокутники перетинаються тоді, коли площа їх перетину більша нуля.

Формат вихідних даних

У першому рядку вхідного потоку дано ціле N (N ≤ 1000) – кількість прямокутників. Дальше у наступних N рядках задаються Xi, Yi, Ai, Bi (-(-10000 < Xi, Yi < 10000), (1 < Ai,Bi < 10000) відповідно координати вершини прямокутника, довжина і висота.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести кількість прямокутників.

Приклад вхідних даних

3
0 0 10 10
10 0 20 10
20 0 30 10

Приклад вихідних даних

2

Коментарі

Ще немає коментарів.