1214: Близькі за площею


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Прямокутники задані координатами лівої нижньої вершини та довжиною і висотою сторін. Знайти два прямокутники, площі яких відрізняються на найменшу величину.

Формат вихідних даних

У першому рядку вхідного потоку дано ціле N (N ≤ 1000) – кількість прямокутників. Дальше у наступних N рядках задаються Xi, Yi, Ai, Bi (-10000 ≤ Xi, Yi ≤ 10000), (1 ≤ Ai,Bi ≤ 10000) відповідно координати вершини прямокутника, довжина і висота.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести в одному рядку два порядкових номери прямокутників, що задовольняють умову задачі. Перший номер має бути мінімально можливим і меншим за другий.

Приклад вхідних даних

3
0 0 10 10
0 0 20 10
0 0 35 10

Приклад вихідних даних

1 2

Коментарі

Ще немає коментарів.