1215: Найбільше коло в прямокутнику


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Прямокутники задані координатами лівої нижньої вершини та довжиною і висотою сторін. Знайти радіус найбільшого кола, яке може бути повністю поміщене в один із цих прямокутників.

Формат вихідних даних

У першому рядку вхідного потоку дано ціле N (N≤1000) – кількість прямокутників. Дальше у наступних N рядках задаються Xi, Yi, Ai, Bi (-10000≤Xi, Yi ≤10000), (1≤Ai,Bi≤10000) відповідно координати вершини прямокутника, довжина і висота.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести радіус шуканого кола з точністю до десятих.

Приклад вхідних даних

3
0 0 10 10
0 0 20 10
0 0 35 10

Приклад вихідних даних

5.0

Comments

Ще немає коментарів.