1216: Діаголь достатньо великого прямокутника


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Прямокутники задані координатами лівої нижньої вершини та довжиною і висотою сторін. Знайти діагональ такого прямокутника, що вмістив би у собі всі дані прямокутники одночасно.

Формат вихідних даних

У першому рядку вхідного потоку дано ціле N (N ≤ 1000) – кількість прямокутників. Дальше у наступних N рядках задаються Xi, Yi, Ai, Bi (-10000≤Xi, Yi ≤10000), (1≤Ai,Bi≤10000) відповідно координати вершини прямокутника, довжина і висота.

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести діагональ шуканого прямокутника з точністю до сотих.

Приклад вхідних даних

3
0 0 10 10
10 0 20 10
20 0 30 10

Приклад вихідних даних

50.99

Коментарі

Ще немає коментарів.