1225: Кафе -> Баталії Проскурова


Submit solution


Points:5
Time limit:0.1s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Вася на канікулах підробляє у цілодобовому кафе. За сутки кафе відвідує n клієнтів. Для кожної людини відомо час, в яке вона прийде: i-та людина прийде рівно в hi годин mi хвилин. Кожного клієнта обслуговують менше ніж за хвилину, проте, якщо клієнт приходить і бачить, що вільних кас немає, то він відмовляється чекати і відразу ж залишає заклад. Директор кафе хоче обслужити завтра всіх n відвідувачів. Однак для цього потрібно, щоб кількість працюючих кас в кожен момент часу було не менше, ніж кількість клієнтів, які прийшли в цей час в кафе. Директор знає, що Вася хороший програміст, тому він просить Васю підрахувати, яка найменша кількість кас повинна завтра працювати в його кафе, щоб можна було обслужити всіх відвідувачів.

Формат вихідних даних

В першому рядку записано єдине ціле число n (1 ≤ n ≤ 105) - кількість відвідувачів кафе. У наступних n рядках записано через пропуск по два цілих числа hi і mi (0 ≤ hi ≤ 23; 0 ≤ mi ≤ 59) – час приходу i-ї людини у кафе. Час заданий у хронологічному порядку в межах одних суток.

Формат вихідних даних

Виведіть єдине ціле число – найменшу кількість кас, необхідну для обслуговування всіх клієнтів.

Приклад вхідних даних

4
8 0
8 10
8 10
8 45

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.