1227: Пліт -> Тренування для ТЮІ-2017


Submit solution


Points:5
Time limit:0.1s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Посередині озера плаває пліт, який має форму прямокутника. Cторони плота спрямовані уздовж паралелей і меридіанів. Введемо систему координат, в якій вісь OX спрямована на схід, а вісь ОY - на північ. Нехай південно-західний кут плота має координати (x1, y1), північно-східний кут - координати (x2, y2). Плавець знаходиться в точці з координатами (x, y). Визначте, до якої сторони плоту (північного, південного, західного чи східного) або до якого кута плоту (північно-західного, північно-східного, південно-західного, південно-східного) плавцю потрібно плисти, щоб якомога швидше дістатися до плоту.
enter image description here

Формат вихідних даних

Програма отримує на вхід шість чисел в наступному порядку: x1, y1 (координати південно-західного кута плоту), x2, y2 (координати північно-східного кута плоту), x, y (координати (x, y) плавця). Всі числа цілі і по модулю не перевершують 100. Гарантується, що x1 < x2, y1 < y2, x ≠ x1, x ≠ x2, y ≠ y1, y ≠ y2, координати плавця знаходяться поза плотом. Якщо плавцю слід плисти до північної сторони плоту, програма повинна вивести символ «N», до південної - символ «S», до західної - символ «W», до східної - символ «E». Якщо плавцю слід плисти до кута плоту, потрібно вивести один з наступних рядків: «NW», «NE», «SW», «SE».

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

-1
-2
5
3
-4
6

Приклад вихідних даних

NW

Comments

There are no comments at the moment.