1254: Дільники числа


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Потрібно визначити, скільки дільників має дане натуральне число?

Формат вхідних даних

У одному рядку дано натуральне число n (1<=n<=10^6).

Формат вихідних даних

Виведіть одне натуральне число - кількість дільників цього числа.

Приклад вхідних даних

12

Приклад вихідних даних

6

Comments

There are no comments at the moment.