1256: Кількість дільників числа у канонічному розкладі


Submit solution


Points:6
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Потрібно визначити, скільки дільників має натуральне число, подане в канонічному розкладі?

Формат вхідних даних

У одному рядку дано натуральне число n, що показує кількість простих множників у канонічному розкладі (1<=n<=20). У настурних n рядках дано по два натуральних числа, що не перевищують 100: простий дільник та його кількість входження у канонічний розклад даного числа.

Формат вихідних даних

Виведіть одне натуральне число - кількість дільників цього числа (відповідь гарантовано не перевищує 10^18).

Приклад вхідних даних

2
2 2
3 1

Приклад вихідних даних

6

Comments


 • 0
  Raac_vk97
   commented on April 22, 2019

  Що таке канонічний розклад?


  • 0
   zvit
    commented on April 23, 2019

   Канонічним розкладанням натурального числа на прості множники називають таке його розкладання, коли множники записуються в порядку зростання. Наприклад:

   50 = 2 × 5 × 5

   124 = 2 × 2 × 31

   280 = 2 × 2 × 2 × 5 × 7