1257: Кількість дільників числа 2


Submit solution


Points:6
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Потрібно визначити, скільки дільників має натуральне число, подане своїми множниками?

Формат вхідних даних

У одному рядку дано натуральне число n (1<=n<=100). В наступному рядку через пропуск дано n натуральних чисел, що не перевищують 10000, - множники даного числа.

Формат вихідних даних

Виведіть одне натуральне число - кількість дільників числа, утвореного добутком n даних чисел.

Приклад вхідних даних

2
12 10

Приклад вихідних даних

16

Comments

There are no comments at the moment.