1258: Кратний порядковий номер


Submit solution


Points:6
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

На тренування вийшов тренер і n спортсменів. На кожному спортсмені написано його порядковий номер (1, 2, 3, ...). Тренер починає голосно називати всі натуральні числа від 1 до числа n. Спортсмен, номер якого є кратним до числа, що називає тренер, змінює своє положення: якщо він стояв, то він присідає, якщо він був присівши, то він встає. Потрібно визначити, скільки спортсменів будуть сидіти після того, як тренер назове останній номер. На початку всі спортсмени стояли.

Формат вхідних даних

У одному рядку дано натуральне число n (1<=n<=10^18).

Формат вихідних даних

Виведіть одне натуральне число - кількість спортсменів, що будуть сидіти.

Приклад вхідних даних

7

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.