1259: Chess_board -> Тренінг по С++(01)


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Дано координати двох клітинок шахової дошки. На першій клітинці стоїть одна з фігур – слон, тура, кінь або ферзь, а на другій – пішак. Визначити, чи може пішак знаходитися під боєм і якщо так, то якої фігури.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить чотири числа: перша пара чисел визначає координати першої фігури (слон, тура, кінь або ферзь), а друга пара – координати другої (пішака).

Формат вихідних даних

Єдиний рядок вихідного потоку повинен містити єдине слово (без лапок) – назву фігури, яка може бити пішака:
• якщо це слон – "Bishop.";
• якщо це тура – "Castle.";
• якщо це кінь – "Knight.";
• якщо це ферзь – "Queen."
Якщо пішак може бути під боєм кількох фігур, видати назви усіх фігур в алфавітному порядку по одній в рядку. Якщо уведені числа не можуть бути координатами клітинки шахової дошки, вивести фразу "Incorrect data.". Якщо пішак не може бути битим фігурою, що стоїть на вказаній клітинці, потрібно вивести фразу "The figure is not under attack."

Приклад вхідних даних

1 1
2 3

Приклад вихідних даних

Knight.

Comments


 • 0
  YuriyYar
   commented on April 17, 2019

  Мається на увазі, що координати шахової дошки від 1 до 8 по вертикалі, і від 1 до 8 по горизонталі ?


  • 0
   zvit
    commented on April 18, 2019

   так