1260: Coordinate_plane -> Тренінг по С++(01)


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Дано точку на координатній площині. Визначити, якій чверті належить задана точка. Якщо точка лежить на осі, повідомити про це окремо.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься два дійсних числа – координати точки на площині.

Формат вихідних даних

Єдиний рядок вихідного потоку повинен містити одну з фраз (без лапок) в залежності від місця положення точки:
• Якщо точка належить першій чверті – "First quarter."
• Якщо точка належить другій чверті – "Second quarter."
• Якщо точка належить третій чверті – "Third quarter."
• Якщо точка належить четвертій чверті – "Fourth quarter."
• Якщо точка лежить на оси абсцис – "X-axis."
• Якщо точка лежить на осі ординат – "Y-axis."
• Якщо точка лежить в центрі координат – "The center coordinates."

Приклад вхідних даних

90 -1

Приклад вихідних даних

Fourth quarter.

Comments