1262: Number_neparny -> Тренінг по С++(01)


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

Дано натуральне п’ятицифрове число. Визначити, яким є це число:
• паліндромом – число, яке читається в обох напрямках однаково, наприклад, 12321 або 85658;
• числом Армстронга – число дорівнює сумі своїх цифр, піднесених до степеню, що дорівнює кількості цифр у числі, наприклад, 54748=5^5+4^5+7^5+4^5+8^5;
• автоморфним числом – число дорівнює останнім цифрам свого квадрату, наприклад, 90625 -> 90625^2 = 8212890625.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься єдине число N.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести одну з фраз (без лапок) в залежності того, яким є це число:
• Якщо число є паліндромом – "The number of palindrome."
• Якщо число є числом Армстронга – "Number Armstrong."
• Якщо число є автоморфним – "Automorphic number."
Якщо число не відноситься до жодного з типів, вивести фразу "The number does not belong to the same type."
Якщо число не є п’ятицифровим, вивести фразу "Incorrect data."

Приклад вхідних даних

452

Приклад вихідних даних

Incorrect data.


Comments