1265: Rectangle -> Тренінг по С++(01)


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

На площині координатами своїх діагональних кутів задано прямокутник, сторони якого паралельні осям координат. Крім того, на тій самій площині задано точку. Потрібно визначити, чи попадає задана точка в прямокутник.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного потоку містить 4 цілих числа - координати діагональних кутів прямокутника. Другий рядок містить ще два цілих числа – координати точки. Кожне з чисел не перевищує по абсолютній величині 10000.

Формат вихідних даних

Єдиний рядок вихідного потоку повинен містити слово «Yes», якщо точка лежить всередині прямокутника, та «No» у протилежному випадку. Якщо точка лежить на стороні прямокутника, вважається, що вона лежить всередині прямокутника.

Приклад вхідних даних

0 100 100 0 50 50

Приклад вихідних даних

Yes

Comments

There are no comments at the moment.