1266: Segment -> Тренінг по С++(01)


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:63M
Author:

Problem type

На площині задані координати двох відрізків AB і CD. Знайти спільну частину проекцій цих відрізків на вісь абсцис.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься 8 цілих чисел - координати точок  A, B, C, D. Кожне з чисел не перевищує по абсолютній величині 10000.

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести одне число – загальну довжину проекції. Якщо загальна частина – порожня множина, вивести «-1», якщо це одна точка – вивести 0.

Приклад вхідних даних

2 1 5 -3 6 4 10 -12

Приклад вихідних даних

-1

Comments

There are no comments at the moment.